„aby pokazywać trendy”

Przykłady

Niektóre z nich znajdziesz w Trendach Google i w sekcji Na czasie w YouTube.