„Możemy udostępniać publicznie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby”

Przykłady

Gdy wiele osób zaczyna poszukiwać informacji na ten sam temat, pozwala to łatwo zdobyć wiele przydatnych informacji o aktualnych trendach. Trendy Google analizują wyszukiwania w Google, by określić, ile wyszukiwań przeprowadzono w określonym przedziale czasu i udostępniają publicznie zagregowane dane.

Więcej informacji